Ηλεκτρολογικά – Μηχανολογικά Έργα

Η διανομή ηλεκτρικού ρεύματος σε μία οικία, επαγγελματικό χώρο ή βιομηχανία είναι θεμελιώδους σημασίας. Η σωστή ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού.

Η VS Electrical Squad διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και αναλαμβάνει την εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Αναλαμβάνουμε από τα πιο απλά έως τα πιο εξειδικευμένα και πολύπλοκα έργα. Προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις, σχεδιάζοντας και υλοποιόντας Η/Μ υποδομές. Κύριος γνώμονας είναι η ασφάλεια και το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα σε όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε και είναι κύριο γνώρισμα των εγκαταστάσεων μας. Η εταιρεία μας μετά την ολοκλήρωση του έργου παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Ενδεικτικά τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα περιλαμβάνουν:

  • Οδεύσεις καλωδιώσεων ισχύος.
  • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών σωληνώσεων.
  • Εγκατάσταση πάντως είδους ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής.
  • Μεταγωγές ΔΕΗ – Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
  • Εγκατάσταση γεννητριών