Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις / Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Η VS Electrical Squad είναι μία εταιρία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών έργων. Το εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας είναι δίπλα σας σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης του έργου. Με πολυετή εμπειρία σε πάντως είδους ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Σχεδιασμός / Μελέτη

Σχεδιασμός και μελέτη του έργου.

Εγκατάσταση / Υλοποίηση

Υλοποίηση του έργου και εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Υποστήριξη

Υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Πολυετής εμπειρία και εξειδίκευση